Одбрана на магистерска, Марија Станишоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 06.07.2018. (петок), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Марија Станишоска, дипл. геод. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

„Еко и стаклени фасади како нови кофактори во уредувањето на вредноста на недвижностите”