Одбрана на магистерска, Марија Настевска

СООПШТЕНИЕ

На ден 14.07.2021 (среда), со почеток во 11.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Марија Настевска Никудиновска, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов :


Анализа на методите за проектирање на врската столб со темел