Одбрана на магистерска, Марио Стојановски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 09.04.2024. (вторник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Марио Стојановски дипл. инж. геотех.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов:

 

 

 

,, Истражни работи за рехабилитација на патна инфраструктура и анализа на интеракција помеѓу флексибилната коловозна конструкција и горниот строј