Одбрана на магистерска, Марина Аврамоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

Соопштение

                                                                                                     

На ден 13.6.2018 г. (среда), со почеток  во 11.00 часот во Салата  за состаноци  при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Марина Аврамоска, дипл. град. инж.  јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,,ОПТИМИЗАЦИЈА НА МИКРО МАЛТЕР ЗА САМОВГРАДЛИВ БЕТОН СО ВАРОВНИЧКА ПРАШИНА