Одбрана на магистерска, Кристијан Василески

 УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.05.2018. (вторник), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Кристијан Василески дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,,Инфраструктурните објекти нов фундаментален сегмент во националниот катастарски систем на недвижности