Одбрана на магистерска, Кристина Јованова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 24.12.2019. (вторник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Кристина Јованова

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Анализа на 2Д и 3Д пресметковни модели за стамбен објект со подземен дел изграден според методот од горе – надолу