Одбрана на магистерска, Кристина Хаџиевска

Датум

вторник 22. февруари 5200
У 15:52

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 13.03.2019. (среда), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Кристина Хаџиевска дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Сулфатна отпорност на цемент со летачка пепел