Одбрана на магистерска, Климе Наумовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 27.10.2021. (среда), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Климе Наумовски

дипл.геод.инж.. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Oцена на точност на тригонометриски точки од четврти ред во зависност од бројот на мерени правци.