Одбрана на магистерска, Климент Ристевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 19.07.2023. (среда) со почеток во 11.00 часот во училница бр.7  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Климент Ристевски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Двобродна челична хала со крански греди анализирана според Еврокод