Одбрана на магистерска, Катерина Кајтазова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 03.05.2019. (петок), со почеток во 12.30 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Катерина Кајтазова

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Примена на геодетско моделирање во анализа на енергетска ефикасност на индустриски објекти