Одбрана на магистерска, Катерина Велјановска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 11.06.2019. (вторник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Катерина Велјановска

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Анализа на деформации при изведба на конзолно градени мостови