Одбрана на магистерска, Илија Марков

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 26.12.2019. (четврток), со почеток во 10.00 часот во училница бр.2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Илија Марков

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Анализа на пожарен ризик и пожарна безбедност на патни тунели