Одбрана на магистерска, Игор Спасовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 02.11.2018. (петок), со почеток во 12.00часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Игор Спасовски дипл.геод.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Примена на современата геодетска мерна технологија во рударските мерења