Одбрана на магистерска, Иво Величковски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 23.07.2019. (вторник), со почеток во 10.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Иво Величковски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Компаративна анализа за оптимално решение при избор на конструкција кај долен строј на сообраќајници