Одбрана на магистерска, Ивица Стоиловски

Датум

среда 24. мај 0400
У 16:26

СООПШТЕНИЕ

На ден 16.07.2021 (петок), со почеток во 13.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Ивица Стоиловски, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под наслов :

„Својства на самовградлив бетон со летачка пепел”