Одбрана на магистерска, Иван Наумовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 10.05.2023. (среда) со почеток во 11.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Иван Наумовски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Влијание на учеството на слама врз физичко-механичките својства на композитен цементен материјал