Одбрана на магистерска, Ивана Смилкоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 20.12.2023. (среда) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ивана Смилкоска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,,  Анализа на претходно напрегнати гредни монтажни мостови според Еврокодови”