Одбрана на магистерска, Ивана Николовска

Датум

среда 12. април 0000
У 15:44

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 10.12.2018. (понеделник), со почеток во 12.00 часот во Салата бр. 2 при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Ивана Николовска дипл.град.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Споредбена анализа на носивоста на ѕиданите конструкции од сеизмички товари според важечките прописи и со нелинеарна статичка анализа