Одбрана на магистерска, Ивана Коцевска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 09.12.2021. (четврток) со почеток во 14.00 часот во Салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ивана Коцевска

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Анализа на систематски и случајни грешки во тригонометриски нивелман на кратки страни