Одбрана на магистерска, Ивана Димитрова

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

 

Соопштение

                                                                                                     

На ден 12.6.2018 г. (вторник), со почеток  во 10.00 часот во Салата  за состаноци  при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Ивана Димитрова, дипл. град. инж.  јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,,ТЕХНОЛОГИЈА НА ГРАДБА НА ВИЈАДУКТ СО ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНИ ОПЛАТНИ СИСТЕМИ