Одбрана на магистерска, Ивана Величковска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 11.04.2023. (вторник) со почеток во 14.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Ивана Величковска дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 ,,Пристапи и принципи за системско адресно кодирање на недвижности