Одбрана на магистерска, Зорка Кофилоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 11.01.2019. (петок), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Зорка Кофилоска  дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Вредносна базичност на недвижностите во континуитетот на процесите на експропријација