Одбрана на магистерска, Зорица Нилокоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 20.12.2019. (петок), со почеток во 09.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Зорица Николоска

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Влијанието на развојните концепти на катастарскиот систем врз едукациските циклуси