Одбрана на магистерска, Златко Соколовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 29.01.2019. (вторник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Златко Соколовски дипл.геот.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Анализа на техничко решение за колов темел на вијадукт со интеракција почва – кол – надколова плоча