Одбрана на магистерска, Ерденеј Нурески

Датум

сабота 12. април 9000
У 15:47

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 15.01.2019. (вторник), со почеток во 13.30 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Ерденеј Нурески дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Хармонизација на национални метаподатоци согласно Inspire директивата