Одбрана на магистерска, Емрах Адемовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 21.08.2019. (среда), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Емрах Адемовски

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Проценка на ефектите од интеракцијата почва – конструкција кај објекти од високоградбата за сеизмички влијанија