Одбрана на магистерска, Емил Ајдиноски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 19.07.2023. (среда) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Емил Ајдиноски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Структура на цени за градежните работи кај станбено-деловни објекти”