Одбрана на магистерска, Елизабета Кузманова

Датум

среда 12. април 0000
У 15:44

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 10.12.2018. (понеделник), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Елизабета Кузманова дипл.геод.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Прогресивна ориентација на регистарот на инфраструктурни објекти препознаена низ компаративност со блиски системи од развиените земји