Одбрана на магистерска, Елена Поповска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 01.12.2021 (среда), со почеток во 12.30 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Елена Поповска, дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

,,  Споредбена анализа на ротационите крутости кај незајакнати и зајакнати Т-јазли од затворени профили