Одбрана на магистерска, Евгенија Смоквоска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 11.01.2023. (среда) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Евгенија Смоквоска дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Влијателни фактори врз квалитетот на класификацијата на облакот од точки во урбаните средини  ,,