Одбрана на магистерска, Евгенија Макеска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 10.10.2023. (вторник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Евгенија Макеска дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Проектирање на лимени елементи од челичните конструкции по методот на ефективна ширина