Одбрана на магистерска, Драганчо Волчевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
Втор циклус на студии
СООПШТЕНИЕ
 
 
На ден 12.03.2018. (понеделник), со почеток  во 11.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Драганчо Волчевски дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :
 
 
 
,,Циркулациони системи при оптимизација на градска патна мрежа