Одбрана на магистерски труд – Дијана Костовска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 23.02.2021 (вторник), со почеток во 12.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатката Дијана Костовска, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Анализа на процесот на организација и уредување на тематските соеви во дигиталната картографија