Одбрана на магистерска, Дитар Мемеди

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 27.05.2022 (петок), со почеток во 11.00 часот,

во училница 77 при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Дитар Мемеди, дипл. град. инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

Анализа на спрегнати рамки со полукрути спрегнати врски