Одбрана на магистерска, Дино Богоевски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 18.06.2018. (понеделник), со почеток  во 14.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Дино Богоевски дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,,Влијание на интензитетот на градење на објекти од класификацијата А2-1 врз вредностите на недвижностите на национално ниво