Одбрана на магистерска, Димитар Кондински

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 19.07.2023. (среда) со почеток во 12.00 часот во училница бр.2 при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Димитар Кондински дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Методологија за процена на ризици од течење на земјени маси