Одбрана на магистерска, Димитар Гошев

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 22.02.2023. (среда) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Димитар Гошев дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,,  Примена на опализиран туф како агрегат во лесни изолациски бетони  ,,