Одбрана на магистерска, Деница Миладиноска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 05.10.2023. (четврток) со почеток во 10.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Деница Миладиноска дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Анализа на топографски подлоги изработени со фотограметриска и LiDAR технологија