Одбрана на магистерска, Дарко Сребревски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 06.04.2023. (четврток) со почеток во 11.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Дарко Сребревски дипл.град.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Анализа на челична хала со спрегната меѓукатна конструкција според Еврокод