Одбрана на магистерска, Дарко Спировски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 11.07.2019. (четврток), со почеток во 10.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот  Дарко Спировски

дипл.економ. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Екстерните трошоци како дел од анализата трошоци користи во транспортни проекти