Одбрана на магистерска, Дарко Илиев

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 07.06.2018. (четврток), со почеток  во 10.30 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Дарко Илиев дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,,Анализа на состојбата при градењето на објекти од високоградба од аспект на учесниците во градежните проекти