Одбрана на магистерска, Дарко Димовски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 03.11.2021. (среда) со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Дарко Димовски

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

Израмнување на тригонометриски мрежи по правци и агли, од кандидатот”