Одбрана на магистерска, Даниел Цанкоски

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 22.06.2018. (петок), со почеток  во 11.30 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Даниел Цанкоски дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,,Развој на платформа за проектна соработка и проектен менаџмент