Одбрана на магистерска, Дејан Симеонов

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 31.10.2022. (понеделник) со почеток во 12.00 часот во салата за состаноци  при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Дејан Симеонов

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

,, Измени во тек на градба како процесна локација за формирање на правно-тех-ничка документација за стекнување на правата за недвижностите