Одбрана на магистерска, Даниела Петревска Недановска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 25.09.2023. (понеделник) со почеток во 14.00 часот во училница бр. 7 при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Даниела Петревска Недановска дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Аквизициски пристап и формирање модел на податоци за адресен регистар