Одбрана на магистерска, Даниела Бојаџиевска

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 17.09.2021. (петок), со почеток во 13.00 часот во Салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатката Даниела Бојаџиевска

дипл.геод.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

Процесна сервисна политика на катастарските системи при планирање и извр-шување на кредитни пласмани.