Одбрана на магистерска, Дамјан Ристески

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 05.10.2023. (четврток) со почеток во 14.00 часот во салата за состаноци при Градежен факултет во Скопје, кандидатот Дамјан Ристески дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

,, Анализа на геометрија на инженерски објекти добиена со беспилотна фотограметрија