Одбрана на магистерска, Давид Мирчески

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 05.10.2018. (петок), со почеток во 12.00часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Давид Мирчески дипл.геод.инж, јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Примена на блоковно условени рамнински деформации во анализа на геодинамички случувања