Одбрана на магистерска, Гоце Гоџиров

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

На ден 19.07.2019. (петок), со почеток во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Гоце Гоџиров

дипл.град.инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Проектите за реконструкција во функција на подобрување на одржливоста на станбени објекти