Одбрана на магистерска, Гоце Велески

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 10.07.2018. (вторник), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатот Гоце Велески, дипл. град. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Нумеричко моделирање на интеракцијата :лачна брана – акумулација – карпеста основа